top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on TUMEfishing:in henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.01.2019. Viimeisin muutos 10.04.2019.

 

1. Rekisterinpitäjä

Toiminimi Tuomas Tolonen (TUMEfishing)

Sudenpolku 6 E 27

87300 Kajaani

Y-tunnus 2684877-1

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuomas Tolonen

tuomas@tumefishing.fi

+358409100391 

3. Rekisterin nimi

TUMEfishing verkkokaupan käyttäjärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

TUMEfishing verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään:

 • Tilausten käsittelyyn, toimitukseen, arkistointiin ja kirjanpitoon

 • Asiakassuhteitten ylläpitoon

 • Markkinointitarkoituksiin

 • Asiakaspalautusten helpottamiseen ja nopeuttamiseen

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat käyttäjän itsensä antamia tietoja

 • Nimi

 • Yritys / organisaatio

 • Postiosoite

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

 • Laskutustiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

TUMEfishing verkkokaupan käyttäjärekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietokantaan sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietokanta on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokantaan tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. TUMEfishing:in oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta

Pyrimme kehittämään palveluitamme jatkuvasti ja tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen käyttäjillemme. Tämän myötä joitakin palveluita ja toiminnollisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jolloin päivitämme tätä selostetta tarpeen mukaan.

bottom of page